kalite-kontrol

KALİTE GÜVENCE

Firmamız ISO 9001 ve ISO 45001 kalite belgelerine haizdir.

KALİTE KONTROL İŞLEVİ

Gerek üretim operasyonları arasında ve gerekse nihai ürün üzerinde çok yönlü kalite kontrol işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Üretilen parçalar üzerinde izlenebilirlik sistemi vardır. Ergitme, kalıplama ve maça bölümlerinde operasyonel ara kalite kontrol işlemleri uygulanır ve raporlanır.

Nihai ürünler kimyasal, metalurjik, fiziksel kalite kontrol işlemlerine tabi tutulduktan sonra sevkıyat bölümlerine intikal ettirilir. Sevk edilen parçalarla ilgili kimyasal, metalurjik ve fiziksel raporlar sevk edilir. İşleme yapılan parçalar için ayrıca ölçükontrol raporları tanzim edilir.

UYGULANAN KALİTE KONTROL İŞLEVLERİ

Giriş Kalite Kontrolleri :

Firmamıza gelen tüm ham madde, yarı mamül ve mamüller ilgili spesifikasyonlara göre test ve kontrol edilir.

Üretim Prosesleri Kontrolü:

 Ergirme, kalıplama, kum hazırlama, maça imali taşlama gibi üretim proseslerinde devamlı izleme ve kontrol yapılmakta ve raporlanmaktadır. Kullanılan test numuneleri iki yıl müddetle muhafaza edilmektedir.

Nihai Kalite Kontrol İşlemleri :

Sevke hazır parçalar kimyasal, metalurjik, fiziksel ve ölçü kalite kontrol raporlarıyla birlikte sevk edilir.

Bu işlemler için tam teşekküllü spektrometre, yaş analiz üniteleri, metalurjik ve fiziksel kontrol ünitelerinin bulunduğu laboratuarda gerçekleştirilir.